DON兵卫「鸭汁面」鸭长明计时器

© 日清食品

【 2016 webCM 】

DON兵卫的新商品「鸭汁面」的特别奖品,
制作了鸭长明计时器。
鸭长明的姿势是以明治时代菊池容斋的画为原型,
3分钟后会发出「鸭超好吃鴨」的声音,脑袋向后仰,外袴落到肩下。

 

zeppet

 


业务内容

 

链接

TAG index
TAG index
TAG index
TAG index
TAG index
TAG index
TAG index

TAG index
 Return Top